Dương Vật Giả Có Dây Đeo Rỗng Ruột Dành Cho Nam Giới

Dương vật giả có dây đeo còn được gọi là quần lót gắn dương vật giả. Dương vật giả, con cu giả, con cặc giả, cái buồi giả, con chim giả có dây đeo rỗng ruột là loại chuyên dành cho nam giới đàn ông sử dụng trong một số hoàn cảnh đặc biệt : liệt dương 100%, bị tai nạn mất cu, cu quá nhỏ, cu quá ngắn …